Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Sprawozdania za 2021 rok 2021 22/04/2022 - 14:18
2 Informacja dodatkowa 2020 12/07/2021 - 08:35
3 Rachunek zysków i strat jednostki 2020 31/03/2021 - 10:51
4 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020 31/03/2021 - 10:50
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020 31/03/2021 - 10:48
6 Informacja dodatkowa 2019 12/07/2021 - 08:37
7 Informacja dodatkowa 2019 29/12/2020 - 11:02
8 Informacja o stanie mienia 2019 29/12/2020 - 10:58
9 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2019 29/12/2020 - 10:48
10 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 29/12/2020 - 10:47