Zmiana Tytuł Autor Status
2022-09-21 17:05:52 OGŁOSZENIE o wyniku przetargu pisemnym nieograniczonym na najem sali gimnastycznej w budynku IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2022-09-13 12:36:15 Ogłoszenie o przetargu na najem sal lekcyjnych mieszczących się w budynku informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2022-04-22 14:19:48 Sprawozdania za 2021 rok informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-08-20 08:12:42 Dokumenty szkolne admin Opublikowany
2021-08-20 08:10:30 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-08-20 08:10:08 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-08-20 08:09:31 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2021-07-12 08:49:48 Informacja dodatkowa informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-12 08:48:45 Zestawienie zmian w funduszu jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-12 08:46:48 Rachunek zysków i strat jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-12 08:45:37 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-12 08:37:50 Informacja dodatkowa informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-07-12 08:35:11 Informacja dodatkowa informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-07 08:44:16 Informacje o wyniku naboru informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-07 08:42:59 OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-07 08:41:16 OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 10:51:25 Rachunek zysków i strat jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 10:50:39 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-31 10:49:03 Zestawienie zmian w funduszu jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2021-03-17 11:05:51 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-11 14:06:10 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:23:59 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-02-12 10:03:55 OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 11:47:39 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:46:26 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:36:21 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:30:57 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:30:27 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:29:16 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-12-29 11:26:12 Dokumenty szkolne admin Opublikowany
2020-12-29 11:24:55 Dokumenty szkolne admin Opublikowany
2020-12-29 11:03:08 Informacja dodatkowa informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 10:58:53 Informacja o stanie mienia informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 10:48:48 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 10:47:27 Zestawienie zmian w funduszu jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 10:46:31 Rachunek zysków i strat jednostki informatyk@lo9.szczecin.pl Opublikowany
2020-12-29 10:44:43 Dokumenty admin Opublikowany
2020-12-29 10:42:45 2019 Rachunek zysków i strat jednostki admin Opublikowany
2020-12-28 11:05:51 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-11-02 10:15:13 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-18 10:11:29 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-18 10:07:46 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 14:36:34 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-09 13:00:52 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-08 12:51:56 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 12:51:39 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 12:51:23 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 12:51:02 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 12:50:46 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 10:42:19 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-07 10:27:21 IX LO slewandowski Opublikowany
2020-09-07 09:59:23 IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie slewandowski Opublikowany